Po vyplnění objednávky a zaplacení částky 98 Kč tedy získáváte:

  • Návrh (žádost) na rozvod manželství
  • Vyjádření k návrhu na rozvod manželství
  • Žaloba o zákaz práva bydlení (jako ochrana proti domácímu násilí)
  • Podrobný návod na správné vyplnění vzorů

Prosím vyplňte objednávku Vzory žádostí a formulářů

Objednávka a doručení obsahu je jednoduché. Vyplňte prosím objednávku a Váš email. Klikněte na tlačítko „Ano, chci objednat“ a dostanete se na další stránku, kde jsou platební údaje. Zde si můžete vybrat, zda zaplatíte kartou nebo převodem z účtu. Pokyny k platbě Vám přijdou také na Váš email. Pokud zaplatíte kartou všechny dokumenty Vám přijdou hned na Váš email. Pokud zaplatíte převodem z účtu, pak Vám dokumenty zašlu hned, jakmile obdržím Vaši platbu.


 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zobrazit obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) pro nákup na internetové stránce jakserozvest.cz provozované Mgr. Janem Kubicou, advokátem, číslo registrace České advokátní komory 15131, se sídlem Na Perštýně 1, 110 00 Praha1, IČ: 70510105, (dále jen jako „Advokát“).
Právní vztahy mezi Advokátem a kupujícím se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

Autorské právo

E-kniha Vzory žádostí a formulářů, (dále jen jako „e-kniha“), je informačním produktem a je chráněna autorským právem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu Advokáta je zakázáno. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. Pokud by někdo chtěl spolupracovat při rozšiřování tohoto materiálu, nechť se obrátí na Advokáta, se kterým může navázat affiliate spolupráci.
Objednáním e-knihy berete na vědomí, že řešení a rady popsané v e-knize platí zejména pro typické situace a mají proto pouze informativní charakter. Vzhledem k tomu, že každý jednotlivý případ je ze své podstaty specifický a Advokát nemá k dispozici informace o Vašem nebo jiném konkrétním případu, nemusí se na Váš nebo jiný konkrétní případ hodit e-knihou navržené řešení. Objednáním e-knihy výslovně souhlasíte s tím, že za jakékoli použití informací z e-knihy, včetně bonusů, nesete svou vlastní zodpovědnost, stejně jako za to, že použití těchto informací pro konkrétní specifickou situaci bude přiměřené a adekvátní.

Objednávka

Tím, že e-knihu objednáte, zároveň souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. Objednávka je dokončena kliknutím na tlačítko „ano, chci objednat“ na internetové stránce. Pro Advokáta je objednávka závazná momentem přijetí platby.

Garance

Advokát ručí za obsah e-knihy zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Advokát má za cíl, aby  kupující získal základní orientaci v rozvodovém právu. Pokud byste do třiceti dnů od zaplacení usoudil/a, že e-kniha Vám nepomohla získat ani základní přehled o tom, jak funguje rozvod, Advokát se zavazuje vrátit Vám peníze zpět.

Odstoupení od smlouvy

Do 30 dnů od doručení e-knihy na Váš email máte právo odstoupit os smlouvy bez udání důvodu. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Mgr. Jana Kubicu, advokáta e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu kubica@jankubica-advokat.cz. Do e-mailu uvedete, že odstupujete od smlouvy a požadujete vrácení peněz zpět a číslo účtu, na které požadujete peníze poslat.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 
Pokud odstoupíte od této smlouvy, Advokát Vám bez zbytečného odkladu vrátí platbu, kterou od Vás za nákup e-knihy obdržel. V případě, že neuvedete účet, na který Vám mají být peníze vráceny, použije Advokát účet, ze kterého byly peníze odeslány, pokud nebude pochyb o tom, že e-mailová adresa a bankovní účet patří kupujícímu. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Osobní údaje

Advokát se zavazuje, že v žádném případě neposkytne Vaši e-mailovou adresu ani osobní údaje třetím osobám.
 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2014 a ruší předchozí znění VOP.